2020 01 29 įvyks visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas Negalinčius atvykti dėl svarbių priežasčių kviečiu balsuoti paštu. Balsuojant paštu balsavimo biuletenį reikia įdėti į voką spaudo vietoje pasirašyti ir būtinai užrašyti balsuojančio pavardę. Darbotvarkė 1.Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. 2. Finansinė ataskaita už 2019 m. 3. Revizijos komisijos ataskaita už 2019 m. 4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 5. Valdybos rinkimai 6. Revizijos komisijos rinkimai 7. Kiti einamieji klausimai LAIKAS: 2020-01-29(trečiadienis) 17 15 val. Nesant kvorumui kitas asociacijos susirinkimas ta pačia darbotvarke įvyks 2020-01-29(trečiadienį) 17 30 val. Vieta: Alytaus verslo konsultacinio centro mokymų salė REGISTRACIJA: 17 00 -17.15 val. Registracija ir smulkesnė informacija +370 670 89995 www.dzukijosbuhalteriai.lt alytusbuh@gmail.com