2018 m. balandžio 5 d. (ketvirtadienį) 17:15 val. Alytaus regiono buhalterių asociacijos valdyba šaukia visuotinį ataskaitinį asociacijos narių susirinkimą. Darbotvarkė: 1. Asociacijos valdybos ataskaita už 2017 m. 2. Asociacijos revizijos komisijos ataskaita. 3. Asociacijos metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. tvirtinimas. Nesant kvorumui kitas asociacijos susirinkimas ta pačia darbotvarke įvyks 2018-04-05(ketvirtadienis) 17 30 val. Vieta: Alytaus verslo konsultacinio centro mokymų salė . REGISTRACIJA: 17 00 -17.15 val. Registracija ir smulkesnė informacija +370 670 89995