2019 m. balandžio 24 d. (trečiadienį) 17:15 val. Alytaus regiono buhalterių asociacijos valdyba šaukia visuotinį ataskaitinį asociacijos narių susirinkimą. Darbotvarkė: 1. Asociacijos valdybos ataskaita už 2018 m. 2. Asociacijos revizijos komisijos ataskaita. 3. Asociacijos metinių finansinių ataskaitų už 2018 m. tvirtinimas. 4. Einamieji klausimai. Nesant kvorumui kitas asociacijos susirinkimas ta pačia darbotvarke įvyks 2019-04-24(trečiadienis) 17 30 val.