2020 m. kovo 4 d. 15.00 val.Seminaras„Valstybinio socialiniodraudimo aktualijos 2020 metais“ Numatomadarbotvarkė: 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytausskyriaus pagrindinių veiklos rodiklių pristatymas.2.  Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo beiapskaitos aktualijos. 3. ES Socialinės apsaugos koordinavimo reglamentų taikymas tikslinant apdraustųjųduomenis.4. Atsakymai į klausimus.