Konsultuos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos specialistai, apskaitos standartų komiteto nariai. Vieta: Alytaus kolegijos , Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto patalpose, 302 auditorijoje Seirijų g. 2 Alytus. Laikas: 10 val. Registracija 9.30–10.00 val. Darbotvarkė: 1. Įžanginis žodis (Alytaus regiono buhalterių asociacijos prezidentė Danutė Černyševienė, Tarnybos direktorius Audrius Linartas, 10.00–10.30 val.).2. Verslo apskaitos standartų pakeitimai, aktualūs 2015 metų finansinėms ataskaitoms sudaryti ir apskaitai tvarkyti (Tarnybos Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Airi Aleliūnaitė, 10.30–11.00 val.).3. Aktualūs 2016 metų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimai įgyvendinus Apskaitos direktyvos nuostatas (Apskaitos standartų komiteto narė Laimutė Kazlauskienė, 11.00–11.30 val.). Diskusijos ir atsakymai į klausimus (11.30–12.00 val.).