Seminaras: „Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, skolų išieškojimo bei kiti aktualūs klausimai“ Seminaro laikas: 2016-04-05 (antradienis), pradžia -15 val. Seminaro vieta: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, Jotvingių g. 10-2, Alytus Registracija: 14.45. – 15.00 val. DARBOTVARKĖ: 1. Įžanginis žodis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus direktorius Valerijus Vencius. 2. Pagrindiniai Alytaus skyriaus rodikliai. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Kiguolienė. 3. Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, skolų išieškojimo bei kiti aktualūs klausimai. Registro skyriaus vedėja R. Kazlauskienė. 4. Elektroninės paslaugos ir galimybės draudėjams ir apdraustiesiems. Informacinių sistemų skyriaus specialistai. 5. Atsakymai į klausimus, diskusijos.