Šie mokymai buvo surengti pagal Alytaus regiono buhalterių asociacijos kartu su Lenkijos kolegomis vykdomą projektą „Bendradarbiavimo vystymas tarp euro regiono “Nemunas” buhalterių asocijuotų struktūrų įmonių apskaitos ir finansų valdymo srityje”. Projektą įgyvendina buhalteriai iš Alytaus, Marijampolės, Druskininkų, Varėnos, Lazdijų, Suvalkų, Augustavo, Gižycko, Seinų, Elko, Olecko, Goldapo ir Wengoževorzevo.

Asociacijos prezidentė Danutė Černyševienė “AAM aktualijoms” sakė, jog šio projekto partneriai yra Lenkijos buhalterių asociacijos, kuriai jau 100 metų, Suvalkų skyrius. “Mums šį projektą parengė vienas asociacijos steigėjų Alytaus verslo konsultacinis centras, - sakė pašnekovė. - Šio centro direktorė Algimanta Ščiglinskienė buvo projekto iniciatorė, dabari yra projekto koordinatorė. Manau, kad projekto įgyvendinimas duos daug naudos abiejų šalių buhalterių kvalifikacijai,jų profesinės kompetencijos didinimui.”

Asociacijos prezidentė pabrėžė, jog projekte buvo numatyta surengti 4 apskrituosius stalus Lietuvoje ir Lenkijoje bendrų euro regiono “Nemunas” pasienio zonos asocijuotų buhalterių struktūrų veiklos aktualijoms ir problemoms nagrinėti. Jau įvyko trys diskusijos.

Balandžio 6 d. Alytuje įvyko vietinis susitikimas, kuriame buvo analizuojamos Lenkijos ir Lietuvos įmonių verslo ir apskaitos problemos.

Balandžio 9 d. Alytuje organizuota pirmoji tarptautinė apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo Alytaus regiono buhalterių asociacijos ir Lenkijos buhalterių asociacijos Suvalkų skyriaus nariai. Balandžio 29 d. projekte dalyvaujantys Alytaus regiono buhalterių asociacijos nariai ir Lenkijos buhalterių asociacijos Suvalkų skyriaus nariai dalyvavo Suvalkuose vykusioje tarptautinėje apskritojo stalo diskusijoje. “ Abiejose tarptautinėse apskritojo stalo diskusijose nagrinėjome apskaitos bei mokesčių klausimus ir problemas, panašumus ir skirtumus Lietuvoje ir Lenkijoje, - sakė pašnekovė. - Alytuje diskusijai vadovavo auditorė Justė Tušaitė, Suvalkuose – Lenkijos buhalterių asociacijos Suvalkų skyriaus prezidentė Teresa Kaminska.

Mūsų asociacija šiuo metu jungia apie 60 narių. Kadangi renginių temos labai aktualios ir  naudingos, todėl buhalterių susidomėjimas labai didelis.”

- Kokius dar darbus nuveiksite vykdydami šį projektą?

“Šio projekto metu sukursime Alytaus regiono buhalterių asociacijos interneto svetainę,  taip pat sukursime buhalterių, finansininkų, auditorių bendradarbiavimo tinklą Lietuva-Lenkija.

Rugsėjo 16- 17 d. Lenkijoje įvyks tarptautinis seminaras, kuriame dalyvaus abiejų šalių buhalteriai. Jame nagrinėsime Tarptautinius verslo apskaitos standartus. Spalio 29 d. Suvalkuose rengiama tarptautinė konferencija tema “Aktualūs apskaitos ir įmonių išlikimo klausimai Lietuvos ir Lenkijos įmonėms šiandien”.  Lapkričio 12 d. Alytuje vyks tarptautinė konferencija tema “Kokios Lietuvos ir Lenkijos ekonomikos prognozės rytdienai?”.

Šiose konferencijoje, dalyvaujant, įstatymų rengėjams, valdžios ir verslo atstovams, nagrinėsime aktualias apskaitos ir mokesčių problemas. Manau, kad šios konferencijos bus labai naudingos tiek įstatymų rengėjams ir leidėjams, tiek verslo atstovams bei buhalteriams.

Baigiant projektą, šių metų pabaigoje bus parengtas bendradarbiavimo tarp asocijuotų Lietuvos ir Lenkijos buhalterių struktūrų planas  2011-2013 m. Šį projektą viešinsime spaudoje, išleisime bukletą.                                               

Baigdama pasakoti apie projekto įgyvendinimą, noriu  padėkoti Alytaus miesto savivaldybei už suteiktą salę projekto renginiams organizuoti.”