Kol Lietuvos Seimas nepriima galutinio sprendimo atšaukti reikalavimą išlaikyti vyriausiesiems buhalteriams privalomus profesinius buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir mokesčių egzaminus (sprendimas nukeltas į rudenį), šalies buhalteriai, susivieniję į savo profesines asociacijas, niekieno neverčiami savanoriškai mokosi ir tobulina kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose ir konferencijose. A lytaus regiono buhalterių asociacija, pasak jos prezidentės Danutės Černyševienės, kartu su Lenkijos buhalterių asociacijos Suvalkų skyriaus kolegomis, neseniai baigė kvalifikacijos kėlimo projektą „Verslo kompetencijos didinimas“. Svarbiausias tikslas buvo tobulinti buhalterių kvalifikaciją. Projekto renginiuose iš viso dalyvavo per 60 Alytaus regiono buhalterių. „Projekto metu dalyvavome 50 valandų mokymuose „Mokesčiai Lietuvoje ir Lenkijoje, diskutavome apie verslo plėtojimo perspektyvas Lietuvoje ir Lenkijoje“, – pasakojo Danutė Černyševienė. – Didelį susidomėjimą sukėlė Lenkijoje vykusioje konferencijoje perskaitytas profesorės, tarptautinių buhalterių organizacijų narės Annos Karmanskos pranešimas apie buhalterinės apskaitos plėtros perspektyvas pasaulyje.“ Jau aiškėja, kad netrukus buhalterinėje apskaitoje vyks didelės permainos, kadangi verslininkai nori gauti daugiau jiems reikalingos informacijos. Konferencija sutapo su jau antrą šimtmetį skaičiuojančios Lenkijos buhalterių asociacijos profesine švente. Pasveikinę savo kolegas lenkus, Alytaus regiono buhalteriai tarėsi apie abipusiškai naudingą bendradarbiavimą. Konferencijoje buhalteriai su-žinojo, kad ir Lenkijoje neseniai buvo atšauktas priverstinis buhalterių egzaminavimas, kadangi nedavė apčiuopiamos naudos. Lenkijos buhalterių atestavimą vykdo Lenkijos buhalterių asociacija ir tai labai gerai vertina Lenkijos verslo atstovai. Buhalteriai mano, kad Lietuvoje peršama valstybinio reguliavimo sistema neišspręs buhalterių kvalifikacijos problemų. Verslo ir viešojo sektoriaus apskaitos specifika yra labai skirtinga, todėl egzaminas nieko nelems. B uhalterių asociacijų aljanso prezidentė Laimutė Voverienėteigia, kad buhalteriai džiugiai sutiko žinią, kad bus naikinamas reikalavimas laikyti privalomus egzaminus, kadangi tai ūkio subjektams ir valstybei užkrauna nereikalingą administracinę ir finansinę naštą, o aukštos buhalterių kvalifikacijos galima siekti kitomis, daug mažiau kainuojančiomis priemonėmis. Pavyzdžiui, viešai skelbti informaciją apie įmones, kurios netinkamai, su klaidomis ar apskritai nepateikė finansinių ataskaitų, deklaracijų ar kitų dokumentų – tai jau dabar iš dalies daro VMI ir Registrų centras. Taip darbdavys ar buhalterinių paslaugų užsakovas matytų, kokios teikiamos apskaitos tvarkymo paslaugos ir kokia yra buhalterių kvalifikacija. Tai skatintų buhalterius tobulinti savo kvalifikaciją ir stengtis teikti finansines ataskaitas be klaidų. Tokios informacijos skelbimas nereikalautų didelių investicijų. Buhalteriams nesuprantama, kodėl tiek ilgai tęsiasi ir kieno interesus tenkina ši nežinia. S ūduvos buhalterių klubo prezidentė Ilona Grigaitienė teigia, kad vienas egzaminas nieko neišspręs. Jos žodžiais, mūsų buhalteriai turi mokytis kiekvieną dieną, visą gyvenimą. Jie negali sustoti, kadangi viskas keičiasi. Jeigu buhalteris nežinos naujausių teisės aktų pakeitimų, paprasčiausiai negalės dirbti. Jeigu dirbs blogai, jo nepriims į darbą, kadangi garsas apie prastą buhalterį sklinda greitai. Lietuvoje buhalteriai turi visas galimybes tobulinti žinias įvairių bendrovių mokymuose, išklausyti garsiausius šalies lektorius, savarankiškai gilintis ir ieškoti reikalingos informacijos VMI interneto svetainėje, konsultuotis. Be to, vyriausiasis buhalteris kiekvieną dieną pasitikrina žinias, taikydamas teisės aktus ir reglamentus, spręsdamas įvairias praktines problemas, ir įgyja tokios patirties, kokios joks universitetas negali suteikti. Buhalteriai nenori, kad juos egzaminuotų, ir įžvelgia kažkieno norą pasipelnyti. Jų nuomone, daugiau problemų kyla dėl naujų, mažų įmonių direktorių, kuriems labai stinga žinių ir kompetencijos. Tai visiems kelia labai daug problemų, tačiau šių klausimų niekas nesprendžia ir jų egzaminuoti nenori. Olita MONTVYDIENĖ